Tel-O-Bike לאייפון

התגלתה אפליקציה לאייפון לאייפד המאפשרת לראות את עמדות האופניים על מפה, ולקבל רשימה של תחנות, הממוינות על פי קרבה למיקום הנוכחי, עם מספר האופניים והעמדות הזמינות בכל אחת.

האפליקציה זמינה להורדה מהאפסטור בחינם. המפתח: אלעד בן-ישראל.

Posted in Uncategorized | Tagged | Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *