עדכוני API

ה-Tel-o-Fun API יושב עכשיו רשמית על הכתובת של האתר הזה, תחת http://telofun.strawjackal.org/api, שם אפשר גם למצוא תיעוד מלא ומתעדכן לכל הפונקציות של ה-API.

Posted in Uncategorized | Tagged | Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *